Joseph Peter Lauritz Nielsen Lehd ( Farfar)

Min Farfar blev født i København og døbt i Katolsk-Apostolsk kirke og gift med min Farmor Magda 9 Aug. 1918 efter de havde fået datteren Evelyn. De flyttede til Thisted hvor min Farfar havde flere forskellige jobs, han var skrædder, vognmand og kørelærer. Blev skilt fra Magda som rejste tilbage til København med Evelyn og Erland. Blev derefter gift med Grethe som han fik Christian med. Min farfar blev kun 64 år og jeg husker slet ikke jeg fik at vide han var død, vi så ikke meget til familien i Thisted.

Min Farmor Magda Boline og hendes forældre.