Gutfeld Joseph Nielsen Lehd (Far)

Min Far blev født i København og døbt i den Katolsk-Apostolske kirke som min Farfar og oldefar var tilknyttet. Familien flyttede til Thisted hvor jeg faktisk troede min Far var født. Forældrene blev skilt og i 1929 rejse hans moder og søskende tilbage til København så min far var den eneste der blev hos faderen i Thisted. Farfar blev gift igen og min far fik broderen Christian. Gutfeld fik en uddannelse som skorstensfejer og endte i Vejle hvor han blev gift  3 Oktober 1942 på Vejle Rådhus. Han nåede dog at blive far til et par børn inden da, nemlig en pige som moderen bortadopterede, og en søn Thommy som døde som spæd. Min Far ernærede sig som Vinduespudser og brugte fritiden til motorløb. Han blev kun 63 år og døde i 1983 efter at have været syg et par år med nyresvigt.

Min fader

Min mor Henny Alrø. Den slægt kommer sin egen anerække .

Gutfeld som barn med sin moder, og som dreng og nygift med min moder, samt familien på helgesvej.